Metodológia, štatistika a evaluácia v sociálnych a humanitných vedách

Sme firma, ktorá poskytuje služby v oblasti metodológie, spracovania empirických dát a evaluácie. 

Máme niekoľkoročnú prax v štatistickom spracovaní, konzultovaní, projektovaní  a realizovaní výskumov  v oblasti vied o človeku, spoločnosti a príbuzných vied. 

"Ku každému spracovaniu pristupujeme ako k vlastnému výskumu."


 

Naše služby sú určené PRE:

 - študentov
- firmy a inštitúcie

 - vedecko-výskumných pracovníkov
 - učiteľov

Pomáhame PRI:

- projektovaní výskumov (metodológia)

- spracovaní dát vo výskumoch

- evaluácii procesov a výsledkov projektov