Cenník a galéria

Služby sú spoplatnené podľa platného cenníka.

Konzultácie a poradenstvo v sadzbe za:     1 hodinu (60 minút)
Spracovanie údajov v sadzbe za:        1 stranu (1,5 riadkovanie, 12px) 

Evaluácia:        individuálne podľa dopytu

Jedno zadanie zvyčajne obsahovať aj kombináciu služieb. Napr. samostatné spracovanie dát vyžaduje predchádzajúcu konzultáciu za účelom objasnenia témy, cieľov, orientáciu v metodike, prípadne poradenstvo ku korekcii výskumných otázok, hypotéz, odporúčania do diskusie a pod. Cena za spracovanie dát (podľa strán) je následne navýšená o sumu za niekoľko hodín konzultácie a poradenstva.

Pre študentov možná zľava

Pre stiahnutie cenníka kliknite sem: 


Galéria

Zobrazovacie prostriedky používané pri spracovaní v kvantitatívnom výskume
 (pre vstup do galérie kliknite na obrázok)