Náš tím

Sme odborníci z oblasti vied o človeku, s niekoľkoročnou vedecko-výskumnou a pedagogickou praxou (metodológia, štatistika)

Mgr. Marta Vavrová, PhD.


  • pregraduálne vzdelanie v odbore psychológia (Mgr.)
  • postgraduálne (PhD.) vzdelanie v odbore 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia
  • od r. 2013 pôsobenie na akademickej pôde ako projektový manažér a vedecko-výskumný pracovník,
  • od 2016 vyučovanie metodologických a štatistických predmetov; vlastná projektová, evaluačná, výskumná a publikačná činnosť;
  • od r. 2017 prax v poradenstve a v spracovaní výskumov (empirických dát) z rôznych odborov vied o človeku, sociálnych a príbuzných vied.

Mgr. et Bc. Zuzana Rojková, PhD.


  • pregraduálne vzdelanie v odbore psychológia (Mgr.) a učiteľstvo akademických predmetov (Bc.)
  • postgraduálne (PhD.) vzdelanie v odbore 3.1.11 Pedagogická, poradenská a školská psychológia
  • od r. 2012 pôsobenie na akademickej pôde ako odborný asistent, vyučovanie metodologických a štatistických predmetov; vlastná projektová, evaluačná, výskumná a publikačná činnosť;
  • od r. 2010 prax v poradenstve a v spracovaní výskumov (empirických dát) z rôznych odborov vied o človeku, sociálnych a príbuzných vied.