Služby

V našej ponuke nájdete tri druhy služieb:

1. Poradenstvo a konzultácie

 Metodologické a štatistické poradenstvo pri projektovaní výskumov či analýze dát

URČENÉ PRE:

-     Vedecko-výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov

-     Výskumy v rámci vedeckých štúdií, projektov, záverečných a kvalifikačných prác

OBSAH:

-     Odborné poradenstvo pri nastavení metodológie výskumov (kvantitatívny, kvalitatívny výskum)

-     Odborné poradenstvo pri nastavení a postupe štatistického spracovania vo výskumoch

2. Spracovanie empirických dát

Spracovanie empirických dát a interpretácia výsledkov v kvantitatívnom a kvalitatívnom výskume

URČENÉ PRE:

-     Vedecko-výskumných pracovníkov, učiteľov, študentov

-     Výskumy v rámci vedeckých štúdií, projektov, záverečných a kvalifikačných prác

OBSAH:

-      Spracovanie empirických dát či údajov v rámci kvalitatívnej a(lebo) kvantitatívnej metodológie podľa cieľov výskumu, výskumných otázok či hypotéz.

-      Štatistická deskripcia, štatistická inferencia (testovanie hypotéz)

-      Prezentácia výsledkov prostredníctvom zobrazovacích prostriedkov (tabuľky, grafy, schémy)

-     Textový popis a štatistická interpretácia výsledkov

3. Evaluácia

Evaluácia projektov, intervencií, výsledkov a pod. 

URČENÉ PRE:

-  Firmy

-  Verejné organizácie

OBSAH:

-      Evaluácia procesov

-      Evaluácia výsledkov projektov

-      Návrh metodológie hodnotenia

-      Nastavenie hodnotiacich kritérií

-      Kvalitatívna a kvantitatívna metodológia zberu údajov

-       Kompletné spracovanie výsledkov hodnotenia

-       Záverečná správa